Privacyverklaring MaRo

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

1. Inleiding

We nemen uw privacy zeer serieus. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens het gebruik van MaRo.

Door gebruik te maken van MaRo of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Internationale gebruikers – Door onze website te bezoeken en ons uw gegevens te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we vanwege de internationale dimensie van de site de gegevens die we tijdens onze relatie hebben verzameld, mogen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld of in onze andere communicatie met u, inclusief de overdracht van informatie buiten uw eigen rechtsgebied. Bovendien dient u te begrijpen dat dergelijke gegevens mogelijk worden opgeslagen op servers die zich buiten het rechtsgebied van uw land bevinden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens.

2. Informatie die we mogelijk verzamelen

2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

Door MaRo te gebruiken, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen wanneer u goederen of diensten bij ons koopt.

Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan het primaire doel zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen of wanneer dit wettelijk vereist is.

2.2 Apparaat-informatie

Wanneer u MaRo bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek. De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.

Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:

 • IP-adressen en andere technische informatie
 • Datum en tijdstip van uw bezoek
 • Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigt; afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer dan dertig dagen opgeslagen.

2.3 Cookies

We gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u MaRo bezoekt. U kunt uw browser configureren om onze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot verstoring van onze service, zoals het niet kunnen inloggen en niet opslaan van producten in uw winkelwagen. Als u onze cookies wilt verwijderen, raden we aan om een plug-in te installeren die cookies verwijdert na uw bezoek.

Dit zijn de soorten cookies die we op uw apparaat opslaan:

Type

Functie

Duur

Functionele cookie

Taalkeuze

30 dagen

Functionele cookie

Valutakeuze

30 dagen

Functionele cookie

Winkelwagen

30 dagen

Functionele cookie

Productsorteervolgorde

Huidige sessie

Functionele cookie

Productlijstweergave

Huidige sessie

Functionele cookie

Productfilters

Huidige sessie

Functionele cookie

Kortingscodes

Huidige sessie

Wij kunnen de bovenstaande verzamelde informatie bekendmaken, indien dit wettelijk vereist is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.

We kunnen de bovengenoemde verzamelde informatie ook bekendmaken aan wetshandhavers of anderen, in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: ons Privacybeleid te handhaven; reageren op beweringen dat het plaatsen van een bericht of andere inhoud in strijd is met de rechten van derden; of om onze rechten te beschermen.

3. Gegevensencryptie en opslag

MaRo maakt gebruik van SSL-coderingstechnologie. Uw communicatie met ons wordt uitsluitend overgedragen als gecodeerde gegevens. We gebruiken computerwaarborgen zoals firewalls en gegevensversleuteling, we verplichten fysieke toegangscontroles aan onze gebouwen en bestanden en we autoriseren de toegang tot persoonlijke informatie over uitsluitend voor die werknemers die het nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

We bewaren en verwerken in de eerste plaats uw persoonlijke gegevens in de EU/Europese Economische Ruimte (“EER”). Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, is dat omdat u hiermee heeft ingestemd of omdat we een wettelijke reden hebben om dit te doen.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan vereist.

4. Serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om onze dienst te vergemakkelijken. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Providers van betalingsdiensten
 • Bezorgdiensten
 • Administratie- en factureringsdiensten

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

5. Links naar andere websites

MaRo kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u persoonlijke gegevens verzendt. U wordt ook geadviseerd om het juridisch beleid van de website van dergelijke sites te doorlopen, voordat u transacties via dergelijke sites aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke sites. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methode, technische problemen bij de betaling, enz.

6. Bescherming van kinderen

We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen. Een ouder of voogd van een kind kan contact met ons opnemen als hij/zij ontdekt dat een kind onder de 13 jaar zijn/haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan alstublieft niet uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres), aangezien u niet wettelijk gerechtigd bent om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u jonger bent dan 13 jaar en u wilt een vraag stellen of deze site in ieder geval gebruiken, waarvoor u uw persoonlijke gegevens moet verstrekken, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

7. Schadeloosstellingen

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord dat we niet kunnen en niet garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.

U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens, documenten, grafische afbeeldingen, foto’s en informatie.

8. Uw rechten

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
 • U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
 • Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)
 • U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Diverse bepalingen

Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de resterende delen blijven dan volledig van kracht.

Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de MaRo worden beheerst door de wetgeving van België en aanverwante EU-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.

U stemt ermee in dit privacybeleid niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.

Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of elektronische communicatie zijn ongeldig.

10. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.

MaRo wordt geleverd door:

MaRo
Roeselaarsestraat 20
8870 Izegem
Belgium

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

142 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. can you buy viagra over the counter in mexico

  can you buy viagra over the counter in mexico

 2. ivermectin iv schreef:

  ivermectin iv

  ivermectin iv

 3. buy ivermectin nz

  buy ivermectin nz

 4. buy tadalafil 20mg online

  buy tadalafil 20mg online

 5. vardenafil 40 mg india

  vardenafil 40 mg india

 6. vardenafil hcl 10 mg

  vardenafil hcl 10 mg

 7. ivermectin rx schreef:

  ivermectin rx

  ivermectin rx

 8. ivermectin 3mg tablet

  ivermectin 3mg tablet

 9. stromectol for head lice

  stromectol for head lice

 10. generic viagra mexico

  generic viagra mexico

 11. stromectol ivermectin

  stromectol ivermectin

 12. cheapest tadalafil india

  cheapest tadalafil india

 13. sildenafil 60 mg reviews

  sildenafil 60 mg reviews

 14. generic levitra cost

  generic levitra cost

 15. cheap levitra pills

  cheap levitra pills

 16. can you drink alcohol with sildenafil

  can you drink alcohol with sildenafil

 17. Zofran schreef:

  Zofran

  Zofran

 18. tadalafil structure

  tadalafil structure

 19. cialis online pills

  cialis online pills

 20. oxycodone 30mg online pharmacy

  oxycodone 30mg online pharmacy

 21. venlafaxine withdrawal anger

  venlafaxine withdrawal anger

 22. puerto vallarta pharmcy voltaren gel

  puerto vallarta pharmcy voltaren gel

 23. synthroid vitiligo

  synthroid vitiligo

 24. tizanidine hcl 4mg side effects

  tizanidine hcl 4mg side effects

 25. sitagliptin 25 metformin 500

  sitagliptin 25 metformin 500

 26. oral spironolactone for hair loss

  oral spironolactone for hair loss

 27. tamsulosin twice a day

  tamsulosin twice a day

 28. stromectol tablets for humans

  stromectol tablets for humans

 29. abilify lawsuit 2022

  abilify lawsuit 2022

 30. formulation and evaluation of repaglinide microspheres

  formulation and evaluation of repaglinide microspheres

 31. robaxin effects schreef:

  robaxin effects

  robaxin effects

 32. acarbose effectiveness

  acarbose effectiveness

 33. remeron side effects elderly

  remeron side effects elderly

 34. actos sugar schreef:

  actos sugar

  actos sugar

 35. how much semaglutide for weight loss

  how much semaglutide for weight loss

 36. can you buy protonix over the counter

  can you buy protonix over the counter

 37. augmentin dosing schreef:

  augmentin dosing

  augmentin dosing

 38. celexa anxiety reviews

  celexa anxiety reviews

 39. side effects buspar

  side effects buspar

 40. celebrex and ibuprofen taken together

  celebrex and ibuprofen taken together

 41. ksm-66 ashwagandha

  ksm-66 ashwagandha

 42. celecoxib brand name

  celecoxib brand name

 43. how long does amitriptyline stay in your system

  how long does amitriptyline stay in your system

 44. aripiprazole injection

  aripiprazole injection

 45. aspirin and alcohol

  aspirin and alcohol

 46. what is allopurinol taken for

  what is allopurinol taken for

 47. rash from contrave

  rash from contrave

 48. side effects of effexor

  side effects of effexor

 49. flexeril and gabapentin

  flexeril and gabapentin

 50. cozaar side effects anxiety

  cozaar side effects anxiety

 51. ddavp bleeding mechanism of action

  ddavp bleeding mechanism of action

 52. ezetimibe heart.org

  ezetimibe heart.org

 53. difference between augmentin and amoxicillin

  difference between augmentin and amoxicillin

 54. depakote side effects in adults

  depakote side effects in adults

 55. diltiazem er 240mg

  diltiazem er 240mg

 56. citalopram and buspirone

  citalopram and buspirone

 57. what is diclofenac used for

  what is diclofenac used for

 58. flomax ocular side effects

  flomax ocular side effects

 59. missed dose of amoxicillin

  missed dose of amoxicillin

 60. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: maro-izegem.be/privacy-policy/ […]

 61. what medications should not be taken with bactrim

  what medications should not be taken with bactrim

 62. how long do you have to wait to drink alcohol after taking bactrim

  how long do you have to wait to drink alcohol after taking bactrim

 63. how to take cephalexin

  how to take cephalexin

 64. ciprofloxacin and dexamethasone

  ciprofloxacin and dexamethasone

 65. what cold medicine can i take with lexapro

  what cold medicine can i take with lexapro

 66. can you give a dog cephalexin

  can you give a dog cephalexin

 67. escitalopram compared to citalopram

  escitalopram compared to citalopram

 68. acetaminophen and fluoxetine

  acetaminophen and fluoxetine

 69. will keflex help an ear infection

  will keflex help an ear infection

 70. generic viagra canada paypal

  generic viagra canada paypal

 71. withdrawals from cymbalta

  withdrawals from cymbalta

 72. traitement flagyl

  traitement flagyl

 73. missing a dose of zoloft

  missing a dose of zoloft

 74. gabapentin atemnot

  gabapentin atemnot

 75. novo nordisk rybelsus coupon

  novo nordisk rybelsus coupon

 76. my rybelsus cost schreef:

  my rybelsus cost

  my rybelsus cost

 77. semaglutide 4mg/3ml

  semaglutide 4mg/3ml

 78. adderall lisinopril

  adderall lisinopril

 79. metformin malaise

  metformin malaise

 80. lasix nightmares schreef:

  lasix nightmares

  lasix nightmares

 81. tamoxifen echinacea

  tamoxifen echinacea

 82. does lyrica affect blood pressure

  does lyrica affect blood pressure

 83. valtrex prn schreef:

  valtrex prn

  valtrex prn

 84. metronidazole gingivite

  metronidazole gingivite

 85. sulfamethoxazole-trimethoprim davis pdf

  sulfamethoxazole-trimethoprim davis pdf

 86. gabapentin lactam

  gabapentin lactam

 87. reliable source cialis

  reliable source cialis

 88. how long does cialis last in your system

  how long does cialis last in your system

 89. buy cialis united states

  buy cialis united states

 90. viagra price pharmacy

  viagra price pharmacy

 91. best viagra for sale

  best viagra for sale

 92. best price genuine viagra

  best price genuine viagra

 93. viagra online pharmacy usa

  viagra online pharmacy usa

 94. viagra india online purchase

  viagra india online purchase

 95. buy sildenafil generic

  buy sildenafil generic

 96. mexican veterinary pharmacy online

  mexican veterinary pharmacy online

 97. cialis for sale nz

  cialis for sale nz

 98. best price for cialis 20 mg

  best price for cialis 20 mg

 99. where to buy generic viagra online safely

  where to buy generic viagra online safely

 100. cialis indien bezahlung mit paypal

  cialis indien bezahlung mit paypal

 101. buying ambien online pharmacy

  buying ambien online pharmacy

 102. online pharmacy checker

  online pharmacy checker

 103. how long before cialis works

  how long before cialis works

 104. how long before sex should i take cialis

  how long before sex should i take cialis

 105. cheep cialis schreef:

  cheep cialis

  cheep cialis

 106. canadian pharmacy viagra no prescription

  canadian pharmacy viagra no prescription

 107. cialis buy cheap with master card

  cialis buy cheap with master card

 108. tadalafil and voice problems

  tadalafil and voice problems

 109. viagra pills discount

  viagra pills discount

 110. receive cialis overnight

  receive cialis overnight

 111. Augmentin schreef:

  Augmentin

  Augmentin

 112. people’s pharmacy prilosec

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 113. rx to go pharmacy league city

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 114. leflunomide online pharmacy

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 115. how much does oxycodone cost in the pharmacy

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 116. buying essay schreef:

  buying essay

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 117. cheap essay writing services

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 118. scholarship essay writing service

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 119. buy essay paper schreef:

  buy essay paper

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 120. essay community service

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 121. cheap custom essay

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 122. professional essay help

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 123. best essay helper

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 124. helping others essays

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 125. help with writing essays at university

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 126. help me write a narrative essay

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 127. national junior honor society essay help

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 128. help with scholarship essays

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 129. college essay editing service

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 130. us based essay writing service

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 131. viagra chewable schreef:

  viagra chewable

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 132. tadalafil and dapoxetine

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 133. best viagra tablets in india

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 134. female viagra for sale in uk

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 135. buy a kilo of tadalafil powder

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 136. why does tadalafil say do not cut pile

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 137. ventolin inhaler inhouse pharmacy

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 138. sildenafil buy online

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 139. cheapest sildenafil india

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 140. sildenafil generic without a prescription

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 141. cost of sildenafil online

  Privacy Policy | MaRo Izegem

 142. My Homepage schreef:

  … [Trackback]

  […] Informations on that Topic: maro-izegem.be/privacy-policy/ […]

Comments are closed.